HRR NA NE

02-Ani Richard ani Lehocký

Len málo je lásky v nás
málo lásky, len
málo je lásky v nás


v srdci púšť a v hlave mráz
dych tvojich úst
nohou zašliapol nás

nakresli dverám oči z úst
ľahko ťa predám – na to zabudnúť
nepresným zmenám v tom sa usmievaš
neveľký výsmech v tebe nevzniká

panika

nemáš kam ísť
ani s kým
ani ja ťa o nič neprosím
telefón nedvíha
ani richard, ani lehotský

trochu újsť sa dá
musíš byť skromný aj rovný
nie nám stúpať po nohách