Metallica

St.Anger

Svätý hnev ovíja môj krk
Svätý hnev ovíja môj krk
Nikdy nedostáva rešpekt
Svätý hnev ovíja môj krk

(Vyplachuješ ho, vyplachuješ ho)
Svätý hnev ovíja môj krk
(Vyplachuješ ho, vyplachuješ ho)
Nikdy nedostáva rešpekt
(Vyplachuješ ho, vyplachuješ ho)
Svätý hnev ovíja môj krk
(Vyplachuješ ho, vyplachuješ ho)
Nikdy nedostáva rešpekt

J* na to a bez ľútosti
Osvetľujem na tie tmavé miesta
Potrebujem hlas, aby som sa
Aby som sa oslobodil
Nič neľutujem
Osvetľujem tie tmavé miesta
Slučka retiazky, obesím sa
Svätý hnev ovíja môj krk

Cítim, že sa mi slová trasú
Ako zemetrasenie
Ťažko jasne myslieť
Som to ja? Je to strach?

Šialene na teba zúrim
Šialene na teba zúrim
Šialene na teba zúrim
Šialene na teba zúrim

Svätý hnev ovíja môj krk
Svätý hnev ovíja môj krk
Nikdy nedostáva rešpekt
Svätý hnev ovíja môj krk
(Vyplachuješ ho, vyplachuješ ho)
Svätý hnev ovíja môj krk
(Vyplachuješ ho, vyplachuješ ho)
Nikdy nedostáva rešpekt
(Vyplachuješ ho, vyplachuješ ho)
Svätý hnev ovíja môj krk
(Vyplachuješ ho, vyplachuješ ho)
Nikdy nedostáva rešpekt

Óh

J* na to a bez ľútosti
Osvetľujem na tie tmavé miesta
Potrebujem hlas, aby som sa
Aby som sa oslobodil
Nič neľutujem
Osvetľujem tie tmavé miesta
Slučka retiazky, obesím sa
Svätý hnev ovíja môj krk

Cítim, že sa mi slová trasú
Ako zemetrasenie
Ťažko jasne myslieť
Som to ja? Je to strach?

Šialene na teba zúrim
Šialene na teba zúrim
Šialene na teba zúrim
Šialene na teba zúrim

Chcem, aby bol môj hnev ozdravujúci
Chcem svoj hnev len pre seba
Potrebujem svoj hnev oslobodiť
Áno, chcem, aby môj hnev bol mnou

Potrebujem svoj hnev oslobodiť
Potrebujem svoj hnev oslobodiť
Potrebujem svoj hnev oslobodiť
Potrebujem svoj hnev oslobodiť

Oslobodiť!

Šialene na teba zúrim
Šialene na teba zúrim
Šialene na teba zúrim
Šialene na teba zúrim