Peha: Akordy k piesni Tieňohra

Upraviť pieseň
Interpret: Peha


Peha - Tieňohra (akordy)

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )


Tieňohra

INTRO: Fmi, Es, Fmi, Es, Fmi, Es, Fmi, Es

FmiZnámy Estieň
vie Fmi lúče Esnajsť
tma sFmináladou Es
sa DShrá Es

FmiTieň Esiný
bez Fmihlúpých Esslov
tiež Fmisplýva Esrád
s tou DShrou Es
s tou Fmihrou

REF: DSV tichých Espiesňach Bmi, Es, DS
DStiché EszmiereBnie Es, DS
DSbiele Esmiesta Bmi, Es, DS
DSv mapách Esnájdené Fmi

Fmi, Es, Fmi, Es, Fmi, Es, Fmi, Es

Známy tieň
už krídla má
tma s náladou
sa hrá

Tieň iný
sám lieta kým
sa známy tieň
spútá s ním

REF: V tichých piesňach
tiché zmierenie
biele miesta
v mapách nájdené

INTRO: Fmi, Es, Fmi, Es, Fmi, Es, Fmi, Es, Fmi, Es, Fmi, Es

REF: V tichých piesňach
tiché zmierenie
biele miesta
v mapách nájdené

Fmi, Es, Fmi, Es, Fmi, Es, Fmi, Es, Fmi

KONIEC

Akordy dodal Tomáš Pešl

Ďalšie piesne z albumu

Novinky v katalógu

Najpopulárnejšie piesne interpreta

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie