Hooverphonic po troch rokoch v Bratislave: Aké boli očakávania a čo sme dostali?

16 / 20
Alex Callier, Hooverphonic v Bratislave, 18.3.2022Zdroj: Martina Mlčúchová.