Hooverphonic po troch rokoch v Bratislave: Aké boli očakávania a čo sme dostali?

1 / 20
Geike Arnaert, Hooverphonic v MMC, 18.3.2022Zdroj: Martina Mlčúchová.