Hooverphonic po troch rokoch v Bratislave: Aké boli očakávania a čo sme dostali?

8 / 20
Hooverphonic v Bratislave, 18.3.2022Zdroj: Martina Mlčúchová.