Autor knihy Depešáci: Nie je to len príbeh o uctievaní jednej kapely. Je aj o tom, čím žili a po čom túžili mladí ľudia v ČSSR

7 / 10
Print Depešáci - ukážka z ilustrácií v knihe DepešáciZdroj: Ďuro Balog