Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) udelil francúzskemu hudobníkovi a skladateľovi Jean-Michelovi Jarreovi Špeciálnu Cenu SOZA za celoživotný prínos v oblasti ochrany autorských práv. Odovzdanie ocenenia sa uskutočnilo v pondelok 13. mája v Bratislave v podvečerných hodinách.

Jean-Michel Jarre sa deň po odohratí otváracieho koncertu festivalu Starmus stal historicky prvým držiteľom Špeciálnej Ceny SOZA. Zároveň je prvým zahraničným oceneným v rámci  Cien SOZA. Tie sa udeľujú od roku 1996 a doposiaľ boli oceňovaní len slovenskí autori.

"Špeciálna Cena SOZA bola vytvorená ako vďaka pre autorov, ktorí sa výrazne podieľali na rozvoji kultúry, a to aj za hranicami Slovenska. V SOZA si nesmierne vážime, že taký významný umelec, akým je Jean-Michel Jarre, sa stal prvým zahraničným držiteľom tohto ocenenia," povedal Matúš Jakabčic, predseda Dozornej rady SOZA, ktorý Jarreovi bronzovú sošku Eurydiky z autorskej dielne sochárky Jany Brisudovej odovzdal spolu s členmi predstavenstva SOZA Tomášom MikšomRichardom Jajcayom. Odovzdávanie uvádzal hudobný redaktor a rozhlasový moderátor Roman Bomboš, ktorý v nedeľu komentoval aj priamy prenos koncertu.

Jean-Michel Jarre a Matúš Jakabčic, 13.5.2024 Zdroj: Zdenko Hanout

Vznik a udelenie ocenenia práve tomuto umelcovi navrhol zväzu jeho konzultant pre PR a médiá Juraj Čurný. "Dozorná rada, ktorá to má v kompetencii, môj návrh jednomyseľne schválila už v apríli. Potom už začalo dobrodružstvo pokúsiť sa zabezpečiť, aby sme mu ju vedeli odovzdať osobne v Bratislave. Boli to neuveriteľné nervy, tušili sme, že to bude skôr po ako pred koncertom, ale dopadlo to napokon fantasticky," napísal dnes Čurný v statuse na sociálnej sieti.

"Opäť sa mi potvrdilo, že tí najlepší a najúspešnejší ľudia v (nielen) hudobnom svete, ku ktorým s obdivom vzhliadame kvôli tomu, čo všetko dosiahli (a to v tomto prípade v celosvetovom rozmere), sú v osobnom kontakte tým najkrajším spôsobom (neviem to inak povedať) normálni a ľudskí," dodal.

Pozrite si video z odovzdania ceny Jeanovi-Michelovi Jarreovi:

Výrazná osobnosť nielen v hudbe ale aj v oblasti ochrany autorských práv

Aj keď je francúzsky umelec vo svete známy predovšetkým ako priekopník elektronickej hudby, autori a tvorcovia z rôznych oblastí umenia si ho cenia aj pre jeho angažovanosť v rámci ochrany autorských práv. V rokoch 2013 – 2020 bol prezidentom organizácie CISAC – Medzinárodnej konfederácie spoločností autorov a skladateľov, ktorá združuje 228 spoločností zo 120 krajín sveta a zastupuje viac ako štyri milióny autorov.

"Jean-Michel Jarre pôsobil sedem rokov na čele najväčšej organizácie na svete, ktorá združuje autorov. Keďže členom tejto organizácie je aj SOZA, hájil tak na najvyšších miestach aj záujmy slovenských autorov," približuje Tomáš Mikš jeden z dôvodov, pre ktorý Jarre získal Špeciálnu Cenu SOZA.

Jarre sa počas svojho funkčného obdobia aktívne zasadzoval v oblasti ochrany duševného vlastníctva autorov. V roku 2018 mal kľúčovú úlohu v úspešnej kampani za prijatie smernice EÚ o autorských právach, ktorej cieľom bolo obnoviť rovnováhu medzi tvorcami a digitálnymi platformami. Okrem toho viedol delegácie CISAC v inštitúciách OSN a poskytoval podporu tvorcom a spoločnostiam v menej rozvinutých trhoch, najmä v afrických štátoch.

Samotný Jarre s vďakou prijal ocenenie a pri jej prebraní sa vyjadril nasledovne: "Som veľmi poctený, že som ako prvý neslovenský umelec mohol získať toto ocenenie. Veľa to pre mňa znamená. Túto cenu by som chcel venovať nielen všetkým autorom, ale predovšetkým tým umelcom, ktorí bojujú za ochranu autorských práv. Chcem ju zároveň venovať aj organizácii SOZA, pretože práve tieto organizácie sú v dnešnej dobe umelej inteligencie krehkejšie ako kedykoľvek predtým. Je dôležité uvedomiť si, že ich autori potrebujú a že je dôležité chrániť aj tieto inštitúcie."

Jean-Michel Jarre podpisuje nahrávky pre SOZA Zdroj: Zdenko Hanout

Celoživotný inovátor

Jean-Michel Jarre je celosvetovo najznámejšou a najúspešnejšou osobnosťou elektronickej hudby. Bol jej priekopníkom a neustálym inovátorom od debutového albumu Oxygène (1976) až po súčasnú tvorbu, v ktorej nielen nadväzuje na svoje najznámejšie diela ale taktiež reflektuje vývoj, prijíma podnety od kolegov zo všetkých generácií a spolupracuje s nimi. Výnimočné sú aj jeho spektakulárne koncerty na výnimočných miestach a pri špeciálnych príležitostiach. Patrí medzi celoživotných inovátorov, na ktorého konte je aj viacero prvenstiev.

Bol prvým západným umelcom, ktorý koncertoval v Číne, jeho koncert na prelome milénia pod egyptskými pyramídami bol ako prvý streamovaný na internete, ako prvý nahral svoj album (AERO) v priestorovom 5.1 zvuku atď. Na konte má niekoľko desiatok vyznamenaní a ocenení, ku ktorým v pondelok pribudla aj Špeciálna Cena SOZA za jeho celoživotnú tvorbu ako aj zásluhy v oblasti ochrany autorských práv. Do Bratislavy prišiel za účelom otváracieho koncertu Most z budúcnosti (Bridge from the Future) festivalu Starmus, na ktorom bol jeho špeciálnym hosťom Brian May z legendárnej skupiny Queen.

Prečítajte si tiež: Kto si myslím, že som? Pýtal sa sám seba Brian May deň pred bratislavským vystúpením

Jean-Michel Jarre v Bratislave, 12.5.2024 Zdroj: Martina Mlčúchová

Pozrite si fotoreport Martiny Mlčúchovej z koncertu Most z budúcnosti

Ceny SOZA sú odovzdávané autorom, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj hudobnej kultúry, ako aj autorom hudobných diel za výsledky dosiahnuté pri verejnom uvádzaní hudobných diel. SOZA je občianske združenie, ktoré zastupuje autorov, upravovateľov, aranžérov hudby a textárov. Jej hlavnou úlohou je ochrana majetkových autorských práv domácich a zahraničných tvorcov a vydavateľov hudobných diel. Členskú základňu SOZA dnes tvorí viac ako 3 000 domácich autorov. SOZA vykonáva svoju činnosť na základe oprávnenia Ministerstva kultúry a na základe 113 medzinárodných zmlúv v 125 štátoch sveta.

Redakciu Hudba.sk informoval PR manažér SOZA Juraj Čurný. Správu sme upravili a doplnili.