Kniha o legendárnom koncerte: autori komiksu Radostná správa o Lasicovi a Satinskom prinášajú novinku Depešáci

1 / 7
Ukážka z ilustrácií v knihe DepešáciZdroj: Ďuro Balog