Kniha o legendárnom koncerte: autori komiksu Radostná správa o Lasicovi a Satinskom prinášajú novinku Depešáci

2 / 7
ukážka z ilustrácií v knihe DepešáciZdroj: Ďuro Balog