ZABUDNUTÍ

Sníček

Dĺžka piesne: 02:20
Súmrak pobledol balí kufre kráľ Ten čo podviedol stratil navždy tvár

Sníček zabolí v rozžiarených tmách V šírom okolí vzduchom vanie krach

Nekazme si deň desaťtisícami slov Krajinu halí srieň Zdvihnem oči do mrakov

Náznak kaderí zrazu nie si sám V krásu uverí každá jedna z mám