Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Filmová a Muzikálová hudba

>

Hľadá sa dieťa z dobrej rodiny (Neberrte nám princ

Filmová a Muzikálová hudba - Hľadá sa dieťa z dobrej rodiny (Neberrte nám princ

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

FmiHľadá sa dieťa z dobrej Brodiny
C#Už hľadáme ju celé Bhodiny
povedzte Fmikde je –
C#To v tejto Eschvíli jasné Fminie je B

FmiKde to naše dieťa Bmôže byť
C#Prehľadajte v meste Bkaždý byt
všetky Fmikiná všetky obchody
Tam kam Bchodí aj kam nechodí
PrebehBminite všetky parky,
spýtajAste sa zmrzlinárky
PonúkDdimnite vhodnú odmenu
Bmožno si ľudia na ňu Fmivzpomenú

FmiPrečo nás tak osud trestá
BPrešli sme už dobrú polku C#mesta
EsSotva chytám Fmidych ..

Nieto po nej ani stopy
Nebojte sa tá sa neutopí
Ona nie je z tých

Hľadá sa dieťa z dobrej rodiny
Hľadá sa vzácny poklad jediný
Nik nevie kde je
Zdá sa že niečo sa s ňou deje

Kde to naše dieťa môže byť
Pátranie si žiada zvláštny cit
Zdá sa že nám stopa unká
musíte sa spýtať strážnika
rýchlo nalej čas tak letí
spýtajte sa školských detí
Ponúknite vhodnú odmenu
možno si ľudia na ňu vzpomenú

Hľadá sa dieťa z dobrej rodiny
Hľadá sa vzácny poklad jediný
Nik nevie kde je
Zdá sa že niečo sa s ňou deje

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie