Hľadá sa dieťa z dobrej rodiny (Neberrte nám princ

Filmová a Muzikálová hudba

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Fmi Hľadá sa dieťa z dobrej B rodiny
C# Už hľadáme ju celé B hodiny
povedzte Fmi kde je –
C# To v tejto Es chvíli jasné Fmi nie je B

Fmi Kde to naše dieťa B môže byť
C# Prehľadajte v meste B každý byt
všetky Fmi kiná všetky obchody
Tam kam B chodí aj kam nechodí
Prebeh Bmi nite všetky parky,
spýtaj As te sa zmrzlinárky
Ponúk Ddim nite vhodnú odmenu
B možno si ľudia na ňu Fmi vzpomenú

Fmi Prečo nás tak osud trestá
B Prešli sme už dobrú polku C# mesta
Es Sotva chytám Fmi dych ..

Nieto po nej ani stopy
Nebojte sa tá sa neutopí
Ona nie je z tých

Hľadá sa dieťa z dobrej rodiny
Hľadá sa vzácny poklad jediný
Nik nevie kde je
Zdá sa že niečo sa s ňou deje

Kde to naše dieťa môže byť
Pátranie si žiada zvláštny cit
Zdá sa že nám stopa unká
musíte sa spýtať strážnika
rýchlo nalej čas tak letí
spýtajte sa školských detí
Ponúknite vhodnú odmenu
možno si ľudia na ňu vzpomenú

Hľadá sa dieťa z dobrej rodiny
Hľadá sa vzácny poklad jediný
Nik nevie kde je
Zdá sa že niečo sa s ňou deje