Dušan Kollárik

Matkino srdce

Dĺžka piesne: 04:50
Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Ami Ľúbil mláde G nec de C vu G , C
C krásna bola G a mla A midá E , Ami
Ami jak ľú F bil Adam E C vu G , C
C ona G ho ma E la ra Ami da E , Ami

Keď jej lásku vyznával
sladkých slov tichý šelest
odpoveď očakával
deve z očí šľahol blesk

Keď ma naozaj ľúbiš
deva mu takto vraví
istotne rád urobíš,
čo kážu naše mravy.

Dôkaz lásky priniesť máš
nežiadam žiadne dary
Ty mi srdce matky dáš
za to Ti stojím vary

Do rodného domu šiel,
aby priniesol svoj dar
keď z chalúpky von vyšiel
v rukách srdce matky mal

Mládenec k deve beží
srdce v rukách krváca
na duši vina leží
náhle sa zapotácal

Zrak horúčkou šialený
syn počuje svoju mať
synáčik môj milený
neudrel si sa mi snáď