Jiří Suchý

Purpura

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

C Tiše a ochotně purpura na plotně F voní, stále vo C ní,
nikdo si nevšímá, jak život mění se v G dým,
C snad jenom v podkroví básníci bláhoví F pro ni slzy C roní,
hrany jí odzvoní G rampouchem křišťálo C vým,
F slunce se vynoří, hned však se k pohoří sk C loní, rychle skloní,
D7 a pak se dostaví dlouhá a pokojná G noc,
C tiše a ochotně purpura na plotně F voní, stále C voní,
po ní k nám vklouzlo to G tajemné kouzlo vá C noc.